Railnet

Počet zobrazených článkov: 17 (z celkom 17 nájdených)

Železničný výlet - Baťov kanál
(Daniel Martanovič, Priemysel, 27.07.2013)

Sú prázdniny, "uhorková sezóna". Všetci sme niekde rozlietaní a možno aj nie. Práve premýšľate, kam ísť na výlet. Kde to poteší Vás, ale aj nie železničného nadšenca. Mám jeden návrh - Baťov kanál. Na bicykli alebo ľoďkou a ako náhodou sa tu nájde aj technická pamiatka z pohľadu železničného veľmi zaujímavá a z modelárskeho tiež  - výklopník železničných vagónov na uhlie (lignit) do lodí.


vlečka v žst. Poštorná
(Daniel Martanovič, Priemysel, 19.02.2013)

V roku 2009 som uverejnil fotoprechádzku po žst. Poštorná neďaleko mesta Břeclav. Kamarát vláčikár Víťa z Moravy mi zaslal cez tieto Vianoce (2012/2013) fotografie z prechádzky okolo vlečky, čo odbočuje neďaleko staničky do miestnej fabriky na výrobu porcelánových záchodových mís. Osobne som sa veľmi potešil, nakoľko vlečky sú mojou srdcovkou viac ako stanice. Pri posune sa zahrám určite viac ako pri pozeraní na osobáky alebo rýchliky. Ospravedlňujem sa Víťovi, že sa mi podarilo túto tému spracovať až teraz.

 


Kontajnerový terminál
(Marian , Priemysel, 27.02.2009)
terminálPriaznivci prepravy modelových kontajnerov si zväčša vzdychnú, že urobiť prekladisko je veľmi náročné na priestor, alebo, že po lokálkach sa kontajnery nevozia a tam terminály nebývajú.
No možno po prečítaní tohto článku zmenia názor...


Vlečka Palma Tumys Bratislava - smutná správa => Trojcestná vyhýbka demontovaná
(Daniel Martanovič, Priemysel, 03.04.2008)
Áno je to tak, už tam nie je. Práve v týchto dňoch prebehla rekonštrukcia vlečkových vyhýbkových polí a s tým aj zrušenie trojcestnej vyhýbky. Pár obrázkov....

Vlečka spoločnosti Palma Tumys, a.s. - Bratislava Predmestie
(Daniel Martanovič, Priemysel, 20.03.2008)
Objekty spoločnosti Palma Tumys, a.s. nie sú v mestskej časti Bratislava Vinohrady neprehliadnutelné. Palma Tumys, a.s. je podľa ich internetovej stránky najväčší slovenský výrobca rastlinných olejov, tukov, mydiel, bytovej chémie, sirupov a oleochémie. V tomto príspevku je foto prechádzka po ich vlečke - no skôr z mosta pre peších po nad trať a vlečku.

Námet na železničné vlečky – Pezinok
(Marian , Priemysel, 11.12.2007)
manipulak

Na zaujímavé jazdenie na koľajisku, alebo moduloch potrebujete hlavne nákladnú dopravu, ale jazdenie s priebežnými nákladnými vlakmi sa nijak nelíši od jazdenia s vlakmi osobnými. Najviac oživia dopravu vlaky manipulačné a posun na vlečkách.


Skláreň (priemysel okolo nás)
(Daniel Martanovič, Priemysel, 22.10.2007)
Netreba chodiť ďaleko od domova aby sme našli objekt pre modelovanie. Ani v tomto prípade som nezašiel ďalej ako 2 km od domu mojich rodičov. V tejto fotozastávke sa pozrieme na skláreň za Bratislavskou mestskou časťou Dúbravka.

Silo (priemysel okolo nás)
(Daniel Martanovič, Priemysel, 09.08.2007)
Ďalšie pokračovanie seriálu o priemysle okolo nás a našich železných ciest. Ako všetko čo uverejňujem(e) aj tento článok sa snaží približiť časť priemyslu, ktorý sa oplatí modelovať na našich modelových koľajiskách.

V tejto časti je fotozastávka na nákladnej časti stanice Bratislava Podunajské Biskupice. Z tejto stanice vedú dve vlečky. Vlečková trať do Slovnaftu, a.s. a vlečka do spoločnosti prevádzkujúca Silo.

Cukrovar
(Marian , Priemysel, 29.05.2007)
Po podrobnom popise tehelní sa Vám pokúsim predstaviť ďalší námet na továreň, ktorá môže nielen zdobiť Vaše koľajisko/modul, ale môže byť významným vlečkárom s požiadavkou na dovoz a vývoz surovín a produktov.

Mlyny a čerpacie stanice
(Marian , Priemysel, 17.04.2007)
Malá neželezničná exkurzia spojená s hľadaním technických (industriálnych) pamiatok

Námety na vlečky – Jedla a Figaro
(Marian , Priemysel, 27.02.2007)
Vybudovaním Ústrednej nákladnej stanice (ÚNS) v Bratislave a útlmom výroby vo fabrikách v centre mesta (a všeobecným nezáujmom o prepravu po železnici) sa stanica Bratislava – Filiálka stala takmer opustenou. Ustal nakladaco/vykladací ruch na rampách a významný vlečkári buď svoje prevádzky presťahovali (Ferona), zanikli (BEZ, Mlyn Jedľa), alebo suroviny a výrobky vozia po ceste. Osud Filiálky je už zrátaný, koľaje z povrchu zmiznú a ustúpia zástavbe a možno iba v budúcnosti vybudovaná podzemná zastávka bude svojim menom pripomínať túto kedysi významnú stanicu... Budem sa snažiť postupne podľa schopností a možností predstaviť vlečky z tejto stanice. Mnohé z nich môžu byť dobrou predlohou na modul, či domáce koľajisko.

Industriál
(Marian , Priemysel, 16.02.2007)

Železnica bez priemyslu by sa pravdepodobne nedostala spod zeme do krajiny. Na začiatku boli koľajnice iba v baniach a až hlad priemyslu po uhlí pravdepodobne vytiahol koľajnice z bane k novým priemyselným komplexom. Doprava ľudí potom rozšírila ponuky železničných prepravcov.


Tehelňa
(Marian , Priemysel, 16.01.2007)

Zaujímavým námetom na modelové (modulové) koľajisko môže byť továreň, ktorá vyrába tehly, alebo vápno. Staré vápenky, kde sa vyrábalo do cca 1960 kusové vápno systémom práce a použitím podobných pecí pripomínali tehelne. (iba namiesto hliniska mali lom na vápenec). Tento námet nám dovoľuje dokonca skĺbiť normálnerozchodnú trať s úzkorozchodnou.


Námet na vlečku a „malú“ vápenku.
(Marian , Priemysel, 02.01.2007)

Nedávno (14.12.2006) som išiel na služobnú cestu do Banskej Bystrice, okolo Nitry bolo krásne slnečné počasie a tak som neváhal a zastavil som sa v Žiranoch. V tejto malej dedinke schovanej za Zoborom a Žibricou je pomerne malá vápenka. Vápenec z lomu si dopravuje nákladnou lanovkou a časť produktov odosielajú železnicou. Svojou veľkosťou je ideálna na malé koľajisko, alebo modul. Samozrejme, že ak nechceme robiť lanovku, môžeme dopravu vápenca riešiť dopravníkovým pásom, alebo úzkorozchodnou železničkou.


Hodruša po troch rokoch
(Marian , Priemysel, 28.09.2006)
Po troch rokoch ma znovu moje túlavé boty priviedli do Hodruše a tak som znovu navštívil banskú železničku. Tento krát som ale začal obhliadku zdola od výsypníkov a nafotil som pár detailov, ktoré som vtedy nepofotil. Pri prehliadke som mal ale pocit, že sa niekde zastavil čas. Nebyť o tri roky staršieho môjho syna by som mohol fotky z oboch návštev zmiešať...

Námet na „chemickú vlečku“
(Marian , Priemysel, 06.06.2006)
Jednoduchý námet na železničnú vlečku na modelovom koľajisku je firma obchodujúca s chemickými produktmi. Takáto vlečka sa napríklad nachádza v Pezinku v „dolnej tehelni“.

Banská železnička v Hodruši
(Jozef Kiss, Priemysel, 13.09.2005)

Zaujímavá reportáž Mariana Paulíniho o jednej banskej úzkorozchodnej železničke.