Railnet

Výzva k spolupráci pri záchrane industriálu

04. 10. 2007

Nedávno sme dostali list od Pamiatkového úradu SR, ktorým nás vyzývajú k spolupráci pri vyhľadávaní objektov/areálov, ktoré sú historicky cenné natoľko, že je potrebné riešiť ich ochranu zápisom do Ústredného zoznamu pamiatkového fondu SR. Myslíme si, že takáto výzva sa neodmieta a týmto má verejnosť možnosť v hodine dvanástej podporiť túto myšlienku.

Viac si o tejto zaujímavej akcii prečítate na stránkach Klubu ochrany technických pamiatok v príspevku:

 

VÝZVA NA VYTIPOVANIE INDUSTRIÁLNYCH BUDOV / AREÁLOV NA VYHLÁSENIE ZA NÁRODNÉ KULTÚRNE PAMIATKY

 

Komentáre Bez komentárov