Railnet

Počet zobrazených článkov: 18 (z celkom 18 nájdených)

Výročná správa OZ Railnet za rok 2020
(Boris Pecháň, OZ Railnet, 12.02.2021)

Názov občianskeho združenia: Railnet
Právna forma: občianske združenie, IČO: 48412848 DIČ: 2120184924
Registrácia: 2.9.2015 pod. č. MV SR: VVS/1-900/90-46750
Sídlo: Ľuda Zúbka 1192/5, 841 01 Bratislava – Dúbravka
Webová stránka:http://www.railnet.sk
e-mail: klub<zavináč>railnet<bodka>sk
Bankové spojenie:Fio banka, a.s. – číslo transparentného účtu: SK81 8330 0000 0027 0088 2058 / FIOZSKBA

 

Výročná správa za rok 2020 vo formáte PDF tu VyrSprava2020.pdf


Výročná správa OZ Railnet za rok 2019
(Boris Pecháň, OZ Railnet, 13.03.2020)

Názov občianskeho združenia: Railnet
Právna forma: občianske združenie, IČO: 48412848 DIČ: 2120184924
Registrácia: 2.9.2015 pod. č. MV SR: VVS/1-900/90-46750
Sídlo: Ľuda Zúbka 1192/5, 841 01 Bratislava – Dúbravka
Webová stránka:http://www.railnet.sk
e-mail: klub<zavináč>railnet<bodka>sk
Bankové spojenie:Fio banka, a.s. – číslo transparentného účtu: SK81 8330 0000 0027 0088 2058 / FIOZSKBA

 

Výročná správa za rok 2019 vo formáte PDF tu VyrSprava2019.pdf


Zápisnica z Valného zhromaždenia 12.10.2019
(Boris Pecháň, OZ Railnet, 18.10.2019)

Zápisnica z Valného zhromaždenia vo formáte PDF TU 


Výročná správa OZ Railnet za rok 2018
(Boris Pecháň, OZ Railnet, 25.03.2019)

Názov občianskeho združenia: Railnet
Právna forma: občianske združenie, IČO: 48412848 DIČ: 2120184924
Registrácia: 2.9.2015 pod. č. MV SR: VVS/1-900/90-46750
Sídlo: Ľuda Zúbka 1192/5, 841 01 Bratislava – Dúbravka
Webová stránka:http://www.railnet.sk
e-mail: klub<zavináč>railnet<bodka>sk
Bankové spojenie:Fio banka, a.s. – číslo transparentného účtu: SK81 8330 0000 0027 0088 2058 / FIOZSKBA

 

Výročná správa za rok 2018 vo formáte PDF tu VyrSprava2018.pdf


Zelinárska kampaň 2017
(Boris Pecháň, OZ Railnet, 10.02.2019)

Skladové zásoby modelárskeho materiálu pre členov združenia Railnet.

Uvedené ceny sú len pre informáciu, aká bola nákupná cena materiálu za 1ks tovaru. 

Stav k 10.2.2019

Aktuálny stav Google tabuľka 


Zápisnica z Valného zhromaždenia 13.10.2018
(Boris Pecháň, OZ Railnet, 28.10.2018)

Zápisnica z Valného zhromaždenia vo formáte PDF TU 


Výročná správa OZ Railnet za rok 2017
(Boris Pecháň, OZ Railnet, 25.03.2018)

Názov občianskeho združenia: Railnet
Právna forma: občianske združenie, IČO: 48412848 DIČ: 2120184924
Registrácia: 2.9.2015 pod. č. MV SR: VVS/1-900/90-46750
Sídlo: Ľuda Zúbka 1192/5, 841 01 Bratislava – Dúbravka
Webová stránka:http://www.railnet.sk
e-mail: klub<zavináč>railnet<bodka>sk
Bankové spojenie:Fio banka, a.s. – číslo transparentného účtu: SK81 8330 0000 0027 0088 2058 / FIOZSKBA

 

Výročná správa za rok 2017 vo formáte PDF tu VyrSprava2017aa.pdf


PF2018
(Boris Pecháň, OZ Railnet, 28.12.2017)


Nové stanovy OZ Railnet
(Redakcia, OZ Railnet, 28.11.2017)

Máme nové stanovy, schválené min. vnútra dňa 13.11.2017 pod číslom spisu VVS/1-900/90-46750-1

IČO: 48 41 2848 DIČ: 212 018 4924

 Stanovy PDF


Zápisnica z Valného zhromaždenia 14.10.2017
(Redakcia, OZ Railnet, 05.11.2017)

Zápisnica z Valného zhromaždenia vo formáte PDF TU 


Výročná správa OZ Railnet za rok 2016
(Boris Pecháň, OZ Railnet, 25.01.2017)

Názov občianskeho združenia: Railnet
Právna forma: občianske združenie, IČO: 48 41 2848 DIČ: 212 018 4924
Registrácia: 2.9.2015 pod. č. MV SR: VVS/1-900/90-46750
Sídlo: Ľuda Zúbka 1192/5, 841 01 Bratislava – Dúbravka
Webová stránka:http://www.railnet.sk
e-mail: klub<zavináč>railnet<bodka>sk
Bankové spojenie:Fio banka, a.s. – číslo transparentného účtu: SK81 8330 0000 0027 0088 2058 / FIOZSKBA


OZ RAILNET - členovia a komunikácia
(Redakcia, OZ Railnet, 11.01.2017)

TENTO ZOZNAM JE VIDITEĽNÝ LEN PRE PRIHLÁSENÝCH POUŽÍVATEĽOV S ÚROVŇOU "OZ RAILNET".

  1. Zoznam členov.
  2. Určenie variabilného symbolu (VS) pri platbe.
  3. Zoznam a použitie emailových konferencií OZ.

Zápisnica z Valného zhromaždenia 15.10.2016
(Boris Pecháň, OZ Railnet, 21.11.2016)
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Miesto konania: Stredná odborná škola, Svätoplukova 38, 900 27 Bernolákovo
Dátum a čas: 15.10.2016 o 17:20 hod.
Zapisovateľ: Ing. Daniel Martanovič
Overovateľ: Ing. Peter Harmady
 
 
Program:
 
1. Otvorenie a kontrola uznášaniaschopnosti Valného zhromaždenia.
2. Schválenie programu Valného zhromaždenia, voľba zapisovateľa a overovateľa zápisnice.
3. Schválenie účtovnej závierky , výročnej správy o hospodárení a činnosti združenia za rok 2015.
4. Schválenie plánu činnosti na rok 2017.
5. Schválenie rozpočtu na rok 2017.
6. Rôzne.
7. Záver.

Zápisnica z písomného hlasovania 11. - 18.4.2016
(Boris Pecháň, OZ Railnet, 19.04.2016)

Zápisnica
z písomného hlasovania občianskeho združenia Railnet

Dátum konania: 11. – 18.4.2016
Miesto: emailová konferencia – railnetoz(at)googlegroups.com
Prítomní: viď bod II.
Predsedajúci: Boris Pecháň

Program: 
I. Úvod
II. Voľba člena predsedníctva združenia
III. Záver


Výročná správa OZ Railnet za rok 2015
(Boris Pecháň, OZ Railnet, 18.02.2016)

Názov občianskeho združenia: Railnet
Právna forma: občianske združenie, IČO: 48 41 2848 DIČ: 212 018 4924
Registrácia: 2.9.2015 pod. č. MV SR: VVS/1-900/90-46750
Sídlo: Ľuda Zúbka 1192/5, 841 01 Bratislava – Dúbravka
Webová stránka:http://www.railnet.sk
e-mail: klub<zavináč>railnet<bodka>sk
Bankové spojenie:Fio banka, a.s. – číslo transparentného účtu: SK81 8330 0000 0027 0088 2058 / FIOZSKBA

 


OZ RAILNET - bankový účet
(Daniel Martanovič, OZ Railnet, 15.01.2016)

Ako bolo odhlasované na ustanovujúcom Valnom zhromaždení v Bernolákove 19.9.2015 bol založený transparentný účet občianskeho združenia vo FIO banke:

  1. Číslo účtu: SK81 8330 0000 0027 0088 2058 / FIOZSKBA v SR (EUR) alebo 2700882058 / 2010 v CZ (CZK)
  2. Majiteľ účtu: Railnet

Priama linka na FIO účet je https://www.fio.sk/ib2/transparent?a=2700882058.

Členské príspevky sú podľa stanov splatné do 31.3. daného roku. Každý člen má pridelený unikátny variabilný symbol.


Zápisnica z ustanovujúceho Valného zhromaždenia
(Boris Pecháň, OZ Railnet, 01.10.2015)

 Zápisnica z ustanovujúceho Valného zhromaždenia konaného

dňa 26.9.2015 o 20:00 hod.

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Miesto konania: Stredná odborná škola, Svätoplukova 38, 900 27 Bernolákovo
Zapisovateľ: Ing. Daniel Martanovič
Overovateľ: Ing. Peter Harmady


OZ RAILNET - založenie / stanovy
(Daniel Martanovič, OZ Railnet, 13.09.2015)

Vážení kolegovia modelári,

dňa 2.9.2015 bolo zaregistrované Občianske združenie s názvom RAILNET (IČO: 48412848).

Prípravný výbor:

  • Boris Pechaň
  • Daniel Martanovič
  • Marián Paulini

Stanovy OZ Railnet sú v archíve tohto portálu voľne stiahnuteľné ako PDF scan potvrdenej listy z Ministerstva vnúra SR.

Komunikačnou emailovou adresou je klub(zavínač)railnet.sk. Pre registrovaných členov OZ bola zriadená emailová skupina railnetoz(zavínač)googlegroups.com

Na sobotu 26.9.2015 (po večeri) počas konania stretnutia TT modulov v Bernolákove 2015 je zvolané ustanovujúce valné zhromaždenie a samozrejme stretnutie členov so záujemcami o členstvo.

DanoM